26 september 2017

ABC voor jongeren

Investeren in de Bijbelkennis van jongeren? Het project ABC van het geloof heeft als doelstelling om in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijk geloof en gereformeerd belijden aan jongeren door te geven. De kernwoorden worden in toegankelijke video’s uitgelegd en daarnaast worden ze op allerlei andere manieren verder uitgediept.

Wilt u helpen het Woord nog dichter naar het hart van jongeren te brengen? Kom dan in actie en investeer!

Het bedrag dat u geeft is volledig vrij. Zo kunt u een klein bedrag investeren ter ondersteuning, of kiezen voor een grotere bijdrage waarmee de volledige uitleg van een woord kan worden ontwikkeld. Klein of groot, elk bedrag is waardevol!

Bekijk de opbouw van de kosten van een kernwoord